ศุกร์, กรกฏาคม 20, 2018
   
Text Size

E-Journal (PAPERS)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Biological cell separation using dielectrophoresis.. Biological cell separation using dielectrophoresis..

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 274.58 kB
Downloads: 3166

Biological cell separation using dielectrophoresis in a microfluidic device

China and India’s Innovative Potential China and India’s Innovative Potential

hot!
Date added: 11/02/2011
Date modified: 11/02/2011
Filesize: 201.03 kB
Downloads: 2840

China and India’s Innovative Potential

The Dragon and the Elephant

National Academy of Sciences

Washington, DC

September 24-25, 2007

DIELECTROPHORESIS OF CELLS DIELECTROPHORESIS OF CELLS

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 1.99 MB
Downloads: 2588

India: An Emerging Giant India: An Emerging Giant

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 508 kB
Downloads: 1842

Numerical Simulations of Dielectrophoresis Numerical Simulations of Dielectrophoresis

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 1001.89 kB
Downloads: 1298
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (Biotechnology of Electromechanics, BTEM)
ชั้น 3 ห้อง 1308 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6154  Email: BTEM@phuket.psu.ac.th  Website: www.btem.phuket.psu.ac.th
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้(LC)
Best View on Mozilla Firefox.

footer-logo

Login Form