พฤหัสบดี, มิถุนายน 21, 2018
   
Text Size

E-Journal (PAPERS)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

DEP Sorter DEP Sorter

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 112.13 kB
Downloads: 755

Research Profile: Bringing dielectrophoresis to the masses . . . of cells

Leukemia DEP Force Leukemia DEP Force

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 362.39 kB
Downloads: 769

Controlling cell destruction using dielectrophoretic forces

Numerical Simulations of Dielectrophoresis Numerical Simulations of Dielectrophoresis

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 1001.89 kB
Downloads: 1291

DIELECTROPHORESIS OF CELLS DIELECTROPHORESIS OF CELLS

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 1.99 MB
Downloads: 2577

Biological cell separation using dielectrophoresis.. Biological cell separation using dielectrophoresis..

hot!
Date added: 09/22/2011
Date modified: 09/22/2011
Filesize: 274.58 kB
Downloads: 3153

Biological cell separation using dielectrophoresis in a microfluidic device

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (Biotechnology of Electromechanics, BTEM)
ชั้น 3 ห้อง 1308 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6154  Email: BTEM@phuket.psu.ac.th  Website: www.btem.phuket.psu.ac.th
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้(LC)
Best View on Mozilla Firefox.

footer-logo

Login Form