พฤหัสบดี, มกราคม 24, 2019
   
Text Size

วัตถุประสงค์

 

1.  ดำเนินการวิจัยกลศาสตร์ไฟฟ้าของอนุภาคชีวภาพเพื่อเทคโนโลยีใหม่

2.  ประยุกต์และต่อยอดงานวิจัยฯ เพื่องานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร

3.  ส่งเสริมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นผู้ช่วยวิจัย

หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (Biotechnology of Electromechanics, BTEM)
ชั้น 3 ห้อง 1308 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0-7627-6154  Email: BTEM@phuket.psu.ac.th  Website: www.btem.phuket.psu.ac.th
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้(LC)
Best View on Mozilla Firefox.

footer-logo

Login Form